Một trong những động tác quan trọng hàng đầu của chơi piano là xoay cẳng tay (FR – Forearm rotation), một trong những động tác nhanh nhất của bàn tay. Nó là động tác chính dùng để đánh bằng ngón cái và ngón út. Hai xương của cánh tay là xương khuỷu tay và xương cánh tay (xem Mark). Trong FR, xương cánh tay lớn hơn, được nối với ngón cái, xoay quanh xương khuỷu nhỏ hơn, được nối với ngón út. FR được dụng trong những bộ nốt song song tốc độ cao, rung, Albertis, gam, hợp âm rải, v.v… Trong động tác FR, ngón cái được nối chặt vào bàn tay, vốn được di chuyển bởi FR. Một chuyển động nhỏ của ngón cái có thể được kết hợp với FR bởi vì, dù các cơ ngón cái chậm hơn, những cử động nhỏ lại nhanh hơn. Nhiều trường phái uy tín của piano, như kỹ thuật Alexander, đều dạy FR. Mặc dù FR thuộc về (36) Động tác tay, nó được nói riêng ở đây vì vai trò quan trọng của nó.

Những động tác của cổ tay và cánh tay đã tiến hóa thành những động tác nhanh nhất vì tốc độ của chúng cần cho việc leo cây, chiến đấu/phòng thủ và ném/chụp đồ vật. FR nhanh và cần thiết cho hầu hết những đoạn lướt ngón nhanh; vì đó, khi tập đánh những đoạn này, hãy luôn kiểm tra xem FR có hỗ trợ được không.

Luyện tập FR qua cách đối chiếu nó với bài tập bàn tay yên lặng, như Bach đã làm với bài Inventions #8 của ông; – nơi bạn cần cả FR và bàn tay yên lặng và để từ đó có thể thể hiện ra những khác biệt giữa chúng. Thật sai lầm khi nghĩ rằng, tại những tốc độ đủ cao, bạn luôn phải đánh với kỹ thuật bàn tay lặng; Bach đã chỉ rõ điều đó trong bài Invention này bằng cách đưa vào những đoạn lướt cần đến FR, để bạn có thể cảm nhận sự tương phản giữa bàn tay lặng và FR. Những dẫn chứng khác về những khúc cần đến FR là các đoạn rung và Alberti trong (50) Pathetique của Beethoven, Op. 13, Phần Đầu. Nhiều học sinh vật lộn với tốc độ trong những đoạn nhạc này, thường phát triển sự căng thẳng và thậm chí là bị chấn thương bởi vì họ chưa bao giờ được dạy cách phối hợp FR. Với FR, tốc độ, sức mạnh và độ bền không còn là vấn đề nữa, cho phép bạn chơi đàn trong thư giãn.