Tập luyện những đoạn khó nhất trước vì bạn phải dành nhiều thời gian nhất ở đó. Nếu các đoạn dễ được tập trước, các đoạn khó sẽ không bao giờ được học đủ tốt vì thời gian sẽ hết; đó không chỉ là bản chất con người, mà còn là một lỗ hổng quản lý thời gian. Việc đạt kỹ thuật cũng chịu thiệt hại vì luyện tập những đoạn khó là cái thúc đẩy kỹ thuật. Tập những đoạn dễ trước chỉ khi muốn làm đơn giản hóa việc học của các đoạn khác, như bài sau của Chopin [(48) Bản Fantaisie Impromptu của Chopin, Op. 66, Đa Nhịp Điệu].

Tập luyện từng đoạn: chọn hai đoạn ngắn để tập, mỗi đoạn cho từng tay phải (RH) và tay trái (LH). Đoạn có thể có độ dài bất kỳ, thậm chí ngắn xuống chỉ một hoặc hai nốt, nhưng thông thường là một ô nhịp. Đoạn càng ngắn, càng dễ chơi, càng có thêm nhiều thời gian tập trong một khoảng thời gian xác định, và bạn sẽ chơi nhanh hơn mà không hình thành thói quen xấu. Tập từng đoạn, kết hợp với tập HS, cho phép sự thử nghiệm với những động tác tay mới, v.v… sẽ tạo ra một phương pháp mạnh mẽ để đạt kỹ thuật.

Quy Tắc Liên Tiếp: khi chọn một đoạn, nên kèm theo đoạn đầu của của đoạn tiếp theo. Đoạn này chồng lên đoạn kia, gọi là một sự tiếp nối [(9) Bộ Song Song (PSs), Kết Nối, Lặp Lại], tạo điều kiện cho việc nối kết những đoạn lại với nhau vào sau này. Quy tắc liên tiếp ứng dụng cho mọi đoạn bất kể độ dài ngắn; ví dụ, tại đoạn kết của phần nhạc đầu tiên, hãy bao gồm thêm đoạn đầu của phần nhạc thứ hai. Một quy tắc liên quan là…

Quy Tắc Liền Kề: hoàn thành từng đoạn trước khi chuyển qua đoạn tiếp, và hoàn thành những đoạn liên quan trước. Điều này có nghĩa là đừng chơi bản Sonata của Beethoven thứ hai cho đến khi bản một đã hoàn thành trọn vẹn; nếu không, bạn có thể sẽ không bao giờ hoàn thành được bản nào cả.

Ví dụ Für Elise có hai phần khó hơn những phần còn lại. Đó là ô nhịp 45 (24, phiên bản ngắn) đến 56 (35), và 82 (61) đến 105 (84). Phần đầu có thể khó hơn, vậy hãy bắt đầu với phần đó: ô 53: luyện tập RH, bao gồm bốn nốt đầu của ô 54 (quy tắc liên tiếp); tương tự, luyện tập tay trái, bao gồm hợp âm của ô 54. Thế bấm RH là 251515151525,1254. Lặp lại quy trình này với ô 54. Khi đã chơi tốt, kết nối hai ô (53,54), chỉ HS.

HS và tập luyện từng đoạn là những phương pháp tập luyện hiệu quả nhất để đạt được kỹ thuật một cách nhanh chóng.