Fundamentals of Piano Playing của Chuan C.Chang: cuốn sách DUY NHẤT dạy kỹ thuật chơi piano một cách khoa học và hệ thống giúp bạn nâng cao tốc độ học piano lên 1000X lần!

How to Play From Fakebook của Blake Nelly: hướng dẫn thú vị về chơi Fakebook và nhạc lý cơ bản trên piano.

How to Play Piano Despite Years of Lesson của Ward Cannel và Fred Max: hướng dẫn nâng cao về cách tạo ra âm nhạc của chính bạn, bao gồm nhạc lý, Fakebook, ứng biến, các điệu nhạc

Freeing the Caged Bird: DVD hướng dẫn phát triển kỹ thuật chơi piano hài hòa, không-chấn-thương

Đến Với Nhạc Cổ Điển của nhaccodien: tập hợp những bài viết giới thiệu về các nghệ sĩ âm nhạc cổ điển dành cho người mới tập nghe.