Những người mới học không hề biết về cách đọc, đặt ngón, hay cách bắt đầu học piano, nên sử dụng những sách cơ bản nơi họ có thể tìm thông tin sơ cấp bao gồm cách đặt ngón (Beyer không nói bạn biết ngón cái là số #1 và ngón út là số #5!). Sau đây sẽ là cách đặt ngón cho gam và hợp âm rải; chúng nên được tập cho đến khi trở thành thói quen tự động. Ngón cái hiếm khi được yêu cầu chơi nốt đen vì điều đó sẽ đặt các ngón khác quá gần nắp đàn.

Số chỉ nhịp ở đầu mỗi tác phẩm trông như phân số, gồm tử số và mẫu số. Tử số cho biết số phách trong một ô nhịp và mẫu số cho biết số nốt trong một phách. Ví dụ, 3/4 nghĩa là có ba phách trong một ô nhịp và từng phách là một nốt đen. Thông thường, mỗi ô chứa một nhịp. Hiểu biết về số chỉ nhịp là cốt yếu khi đệm hoặc chơi trong nhóm vì thời điểm người đệm bắt đầu được quyết định bởi phách bắt đầu mà người chỉ huy xác định với gậy chỉ huy. Phách này được cho biết trong nhạc phổ — thông thường không phải là phách đầu tiên của một ô nhịp!

Dấu hóa cho biết khóa nhạc trong đó bản nhạc đã được viết và xuất hiện trước số chỉ nhịp. Nó cho biết vị trí của nốt thăng và nốt giáng. Từng gam có cách đặt ngón tiêu chuẩn riêng.

Không có ích để học bài học đọc mở rộng chỉ để học hết tất cả ký hiệu nhạc vì bạn sẽ không nhớ chúng vài tháng sau khi bạn bắt gặp chúng ở trong tác phẩm mới. Cách hiệu quả nhất để học đọc là học ký hiệu nhạc khi bắt gặp chúng trong tác phẩm mới học.

Giáo viên phải cân bằng khả năng đọc và ghi nhớ của học viên; nếu không, các học viên sẽ có xu hướng trở nên giỏi nhớ dở đọc, hoặc ngược lại. Rất cần thiết phải dạy cách đọc ngay từ ban đầu vì học viên phải có thể đọc được những gì họ sẽ tập hay ghi nhớ.

Nhạc phổ của Fur Elise

Nhạc phổ của Fur Elise

Quy tắc quan trọng nhất của đặt ngón là, cho các đoạn giống hoặc tương tự nhau, phải luôn dùng cùng một thế đặt ngón. Thay đổi thế đặt ngón sau khi bạn đã học sơ được một đoạn là một quyết định lớn vì loại bỏ thói quen cũ và tạo thói quen mới mất rất nhiều công sức. Khi đang trình diễn, thói quen cũ có thể bất chợt xuất hiện và dẫn đến nhầm lẫn.

Những thế đặt ngón thông thường thường không được chỉ trong nhạc phổ và chúng không phải lúc nào cũng đúng mà còn tùy thuộc vào những gì đi trước hoặc sau đó. Hầu hết các nhạc phổ sẽ chỉ những chỗ đặt ngón bất thường được đề nghị. Mặc dù một vài cách đặt ngón khác có vẻ hơi bất tiện lúc đầu, nhưng bạn sẽ thấy được chúng thực sự cần thiết khi bạn chơi tăng tốc và chơi hai tay cùng lúc.

Với tác phẩm Fur Elise, hãy tìm bản có chỉ chỗ đặt ngón bất thường. Ô 52 (ô 31 đối với bản rút gọn) RH, có thể chơi 2321231 trong đó 3212 là đoạn chuyển ngón, hoặc 3432131. Những chỗ đặt ngón khác sẽ được thảo luận trong mục mô tả cách tập luyện chúng.

Người dịch: Nguyễn Hiền Lương, Thiện Hoàng

Biên tập: Trần Hữu Đại Nhật

2 Comments

  • 2vietnamblog says:

    cảm ơn ac đã viết bằng cái tâm của m. bàn phím hư e k viết nh dc mong ac hiểu

  • Vương says:

    Tử số cho biết số phách trong một ô nhịp và mẫu số cho biết số nốt trong một phách. ?!

    Ví dụ, 3/4 nghĩa là có ba phách trong một ô nhịp và từng phách là một nốt đen ?!